Διαδικασία παραγωγής

1.Πρώτη ύλη

1. Πρώτη ύλη

2. Ποιοτικός έλεγχος του καλωδίου

2. Ποιοτικός Έλεγχος -Σύρμα

3.Μηχανική Υφαντική

3. Mechanical Weaving Mesh

4.Flanging the Salvage

4. Flanging The Salvage

5.Συναρμολόγηση και αναδίπλωση

5. Συναρμολόγηση και αναδίπλωση

6. Ποιοτικός Έλεγχος

6. Ποιοτικός έλεγχος

7.Συμπίεση και συσκευασία

7.Συμπίεση και συσκευασία

8.Τελικό προϊόν

8 Τελικό προϊόν